video

𝐋𝐎̣̂ 𝐃𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐕𝐀̣̂𝐓 Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐁𝐈𝐆𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 𝟔.𝟎 - 𝐂𝐇𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐃𝐀̂𝐍 𝐍𝐄𝐘𝐔𝐍💋

18-10-2022

💋💋𝐋𝐎̣̂ 𝐃𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐕𝐀̣̂𝐓 Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐁𝐈𝐆𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 𝟔.𝟎 - 𝐂𝐇𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐃𝐀̂𝐍 𝐍𝐄𝐘𝐔𝐍💋
Chào mừng "Chàng nhện" đã đến với đại gia đình Au Mobile. 'Chàng nhện' Neyun sẽ sát cánh cùng chúng ta trong bản BIG UPDATE 6.0 lần này. Hãy cùng chờ đợi và tham gia thật nhiều event cùng Neyun nhéeeeee