video

[Hướng dẫn] - Tính năng Au Idol

11-04-2017

1.Bạn muốn làm”Au idol” không? Có điều kiện gì không ?

Muốn trở thành Au idol có những điều kiện nhất định. Đầu tiên, điểm thời trang  phải cao. Tiếp theo đó bạn và HLV Cami phải có mối quan hệ tốt. Cả 2 điều kiện (Điểm thời trang và tình cảm của HLV) đều không thể thiếu. TOP Au Idol sẽ xuất hiện 6 nhan vật gồm 3 nam, 3 nữ của  6 người chơi có nhân vật đạt điểm thời trang cao nhất. 


Top 6 nhân vật Idol sẽ xuất hiện tại khung ảnh này

Để có điểm thời trang thì các bạn mua trang phục trong siêu thị.

Làm sao để nhận “ Công Việc”

Muốn nhận công việc dễ dàng  thì bạn bấm vào mục “ Hoạt động “ ->  chọn công việc mà bạn muốn làm, rồi bấm vào “ chi tiết “ -> bấm “ Nhận “.
Thẻ tình bạn có thể nhận thông qua “  Nhận” trong “Bạn bè” bằng cách bấm vào ava bạn bè -> hỗ trợ, còn chứng chỉ có thể nhận bằng cách tặng đạo cụ cho huyến luyện viên.


Giao diện công việc cần làm. Hoàn thành công việc để nhận đạo cụ Thẻ Idol

Thế nào là” Chứng chỉ”? Làm sao để có

Tên đầy đủ của thẻ chứng chỉ là: “Thẻ chứng chỉ người mẫu”. Phía trên đã giải thích qua về việc này chính là  đạo cụ cho huyến luyện viên. Vậy những đạo cụ nào có thể tặng? Đối với người chơi cũ đây là chuyện tốt, vì có thể lấy những đạo cụ có trong tủ đồ đem tặng huyến luyện viên để nhận Thẻ chứng chỉ. 
Ngoài các đạo cụ cũ, Nước ép táo/ hamburger/ Khoai lang miếng/ nước có ga, những đồ này có thể đem tặng được.


Tặng quà cho HLV Cami để tăng điểm thân mật và nhận thẻ chứng chỉ

” Nhận hết” hoặc “ Giúp đỡ ngay

Khi chưa nhận được công việc, Bạn hãy nhấn vào mục “ Bạn bè” trước, sau  đó sẽ xuất hiện “ Nhận hết” hoặc “ Hỗ trợ hết” để hỗ trợ bạn bè hoàn thành công việcThế nào là " làm mới "

Sau khi nhận xong công việc rồi thì làm sao? Thật ra bạn vẫn có thể tiếp tục nhận công việc. Trước hết bạn cần co Vàng thường ( vàng này nạp thẻ mới có nhé ).
Mỗi ngày mỗi người chơi đều có 1 lần miễn phí làm mới, sau khi làm mới miễn phí nếu như bạn muốn nhận thêm thông báo thì phải tiêu vàng thường (lần đầu mất 1 vàng, tiếp theo 10v, 10v, 50v, 50v,100v,100v, 200v, 200v…). Nếu không muốn tiêu tiền, mỗi ngày chỉ có thể làm mới 1 lần.

Thế nào là “ Bạn đồng nghiệp”

Đó là sự tương tác với bạn bè mới có thể nhận được. Tính năng này thú vị ở chỗ có thể nhờ bạn bè giúp bạn hoàn thành công việc  mà còn có thể có cơ hội nhận phần thưởng hiếm. Tăng Điểm hiểu nhau đạt đến mức độ nhất định mới có thể trở thành “ Bạn đồng nghiệp”

Làm sao mời để trở thành “Bạn đồng nghiệp”
Sao mời bạn bè trở thành bạn đồng nghiệp trong danh sách. Bạn và bạn của bạn phải có Độ hiểu nhau cao mới có thể mở được “ Đồng nghiệp”, 

Làm sao để tăng điểm idol trong báo danh Au idol?
- Báo danh và lên đồ, lên đồ trang phục có điểm thời trang
- Cho HLV Cami ăn từ các hoạt động AU Idol

Thế nào là” Độ hiểu nhau”? Có thể thấy ở đâu?

Độ hiểu nhau chính là điều kiện quan trọng để mời bạn bè trở thành Đồng nghiệp. Khi nhận công việc, nếu bạn thường xuyên mời bạn bè chỉ định, Độ thân thiết của bạn và người đó sẽ tăng dần theo công việc nhận được. Ở đâu có thể thấy Độ hiểu nhau ? Đơn gian thôi. Trong  mục “ Bạn bè”, góc bên phải dưới avata của bạn bè có chữ: “ chi tiết” thì sẽ hiển thị hình ảnh trong ảnh. Độ thân thết giữa bạn và bè đến đâu rồi?