video

Hướng dẫn làm nhiêm vụ nâng cấp cánh Cầu vồng

11-04-2017

Cami xin hướng dẫn mọi người cách thức làm nhiệm vụ sở hữu cánh Cầu Vồng.

1. Để đạt được cánh Cầu vồng cấp 1, có 2 cách:
- Cách 1: Bạn có thể nhảy hàng ngày, mỗi lần nhảy sẽ có xác suất nhận được đạo cụ Rainbow. Thu thập đủ 300 item Rainbow sẽ sở hữu cánh Cầu vồng cấp 1.
***Lưu ý: Cần phải nhảy 3 người trở lên thì mới có thể rơi ra được.
- Cách 2: Bạn có thể mở hộp Rainbow (có bán trong Shop), mở ra sẽ nhận được item Ánh sáng. Sưu tầm đủ 75 item Ánh sáng sẽ được nhận miễn phí cánh Cầu vồng cấp 1. Bạn có thể nâng cấp lên cánh cấp 2 luôn.

2. Nâng cấp cánh Cầu vồng cấp 2-3-4:
    Sau khi thu thập được cánh Cầu vồng cấp 1 thông qua nhảy 3 người hàng ngày, bạn có thể tiếp tục mở hộp Rainbow (có bán trong Shop), khi sưu tầm đủ số lượng bạn có thể đổi các cánh cấp cao hơn
- Cánh Cầu vồng cấp 2: Sưu tầm đủ 75 item Ánh sáng, sẽ nâng cấp lên cánh Cầu vồng cấp 2


- Cánh Cầu vồng cấp 3: Sưu tầm đủ 109 item Ánh sáng, sẽ nâng cấp lên cánh Cầu vồng cấp 3


- Cánh Cầu vồng cấp 4: Sưu tầm đủ 145 item Ánh sáng, sẽ nâng cấp lên cánh Cầu vồng cấp 4


Chúc bạn chơi game vui vẻ !